ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ซื้อที่ดินเพื่อใช้ก่อสร้างอาคารศูนย์ไปรษณีย์ราชบุรีโดยวิธีพิเศษ

วันที่ 10 เม.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 206 คน)
 
             บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มีความประสงค์จะซื้อที่ดิน เพื่อใช้ก่อสร้างอาคารศูนย์ไปรษณีย์ราชบุรี โดยวิธีพิเศษ ที่มีขนาดเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 15 ไร่(+ไม่เกิน 1 ไร่ )ซึ่งมีบริเวณติดถนนเพชรเกษม(ทางหลวงหมายเลข 1) ฝั่งขาเข้ากรุงเทพมหานคร จากหลักกิโลเมตรที่ 110 ถึงหลักกิโลเมตรที่ 60 หรือติดถนนหมายเลข 3525 แยกจากริมถนนเพชรเกษม(ทางหลวงหมายเลข 4) ให้ผู้เสนอขายนำซองเสนอราคามายื่น ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ไปรษณีย์หลักสี่ชั้นล่างอาคารศูนย์ไปรษณีย์หลักสี่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. ด้วยตนเองหรือจะให้ผู้อื่นมายื่นแทนก็ได้
            ให้ยื่นซองเสนอราคา ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ภายในเวลา 09.00-11.00 น. และคณะกรรมการฯ จะเปิดซองเสนอราคาต่อหน้าผู้เสนอราคาในวันเดียวกัน เวลา 11.30 น. (ตามนาฬิกาของสถานที่เปิดซองเสนอราคา) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2575-4174/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี