ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (เครื่องปรับอากาศ จำนวน 12 เครื่อง)

วันที่ 10 เม.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 111 คน)
 
            สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด(เครื่องปรับอากาศ จำนวน 12 เครื่อง)
            ผู้สนใจขอรับรายละเอียดได้ที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี 123/202 ถนนเพชรเกษมซอย 1 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร.032-310761 ต่อ 107,118,119,122 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ทำการขายทอดตลาดในวันและเวลาปฏิบัติราชการ โดยติดต่อขอดูสภาพครุภัณฑ์ยานพาหนะได้ที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี 123/202 ถนนเพชรเกษมซอย 1 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ในวันปฏิบัติราชการ
          กำหนดขายทอดตลาด ในวันที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี 123/202 ถนนเพชรเกษมซอย 1 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยผู้ซื้อจะต้องลงชื่อและนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงด้วย/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี