ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 216 ล.ปรับปรุงปี 29 จำนวน 12 ห้องเรียน

วันที่ 10 เม.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 86 คน)
 
             โรงเรียนแคทรายวิทยามีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 216 ล.ปรับปรุงปี 29 จำนวน 12 ห้องเรียน ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 330,000 บาท (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
             กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 22 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ โรงเรียนแคทรายวิทยาและกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 23 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ โรงเรียนแคทรายวิทยา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 22 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://sites.google.com/site/khaesaittayaschool/หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-352259 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี