ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อยา INSULIN GLARGINE PRE-FILLED PEN 100 IU./ML

วันที่ 10 เม.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 138 คน)
 
              จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อยา INSULIN GLARGINE PRE-FILLED PEN 100 IU./ML จำนวน 660 กล่อง
              กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 3 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 30 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
              ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ สำนักงานกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี ในวันที่ 3 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rajburi.org,www.ratchaburi.go.th,www.gprocurement.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-327919 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี