ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ที่ให้ทางสายให้อาหาร สำหรับผู้ป่วยทั่วไป

วันที่ 10 เม.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 70 คน)
 
              จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ที่ให้ทางสายให้อาหารสำหรับผู้ป่วยทั่วไป โรงพยาบาลราชบุรี จำนวน 8,400 กระป๋อง
              กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 3 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2558 ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 24 เมษายน 2558 ณ หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม ตึกเมตตาฯ ชั้น 1 โรงพยาบาลราชบุรี ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี ระหว่างวันที่ 3 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-321827 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี