FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
จ.ราชบุรีพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 10 ส.ค. 2554 )
 
จ.ราชบุรี วันนี้ (10 ส.ค.54) เวลา 10.00 น. นายสุเทพ โกมลภมร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ที่ ท่าน้ำวัดศรัทธาราษฎร์ หมู่ที่ 7 ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม ราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 79 พรรษา และเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในคลองบางนางสูญถึงคลองวัดประดู่ ตำบลจอมประทัด ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง สามารถพลิกฟื้นกลับคืนมารอุดมสมบูรณ์สู่ลุ่มน้ำ ลำคลอง ทำให้ประชาชนมีอาหารโปรตีนประเภทสัตว์น้ำได้บริโภคอย่างเพียงพอ และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน ให้สมกับคำขวัญวันแม่แห่งชาติที่ให้ไว้ว่า "ข้าวในนาปลาในน้ำคำโบราณ คือ ตำนานความอุดมสมบูรณ์สิน ฝากลูกไทยช่วยหวงแหนรักแผ่นดิน ถนอมไว้อย่าให้สิ้นแผ่นดินไทย” การนี้จังหวัดราชบุรีโดยสำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดราชบุรี นำพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 1,000,000 ตัว ได้แก่ ปลาดุกอุย 100,000 ตัว ปลาแขลง 150,000 ตัว ปลาแก้มช้ำ 250,000 ตัว ปลาตะเพียนขาว 500,000 ตัว ปล่อยลงสู่น้ำคลองบางนางสูญ คลองวัดประดู่ และลำคลองสาขา เพื่อขยายพันธ์ต่อไป //////////////////
 
 

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี