ข่าวเด่นราชบุรี
ราชบุรีเข้มงวดผู้ประกอบการร้านค้าขายเกินราคา

วันที่ 11 ส.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 57 คน)
 
                    จังหวัดราชบุรี ร่วมกับการค้าภายในจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจร้านค้าที่ไม่ติดป้ายแสดงราคาสินค้า และขายสินค้าเกินราคาโดยเฉพาะเนื้อหมู
                    เช้าวันนี้ (11 ส.ค.254) ที่ตลาดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และตลาดเทศบาลเมืองราชบุรี นายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจและกล่าวตักเตือนร้านค้าเรื่องการติดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ชัดเจน รวมถึงการตรวจราคาเนื้อหมู ที่ขายเกินราคาที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ซึ่งจังหวัดราชบุรีพบว่าการจำหน่ายเนื้อหมูอยู่ที่กิโลกรัมละ 150 บาท ยังไม่เกินมาตรฐานแต่อย่างใด ส่วนปัญหาที่ผู้ประกอบการร้านค้าที่ไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้ายังมีบางร้านที่ไม่ปฏิบัติตามที่กรมการค้าภายในกำหนดได้ดำเนินเปรียบเทียบปรับทันทีในรายที่ตรวจพบ รวมถึงว่ากล่าวตักเตือนในรายที่ปิดป้ายแสดงราคาที่ไม่ชัดเจน นอกจากนั้นทางกรมการค้าภายในจังหวัดราชบุรี จะส่งเจ้าหน้าที่ออกสุ่มตรวจร้านค้าทุกวันหากพบเห็นร้านค้าใดไม่ปฏิบัติตามต้องดำเนินเปรียบเทียบปรับทุกวันเพื่อความยุติธรรมในการบริโภคของประชาชน
                                                      00000000000000000000000000
                                                         รุ่ง เพ็งอุดม ข่าว 11 ส.ค.2554

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี