ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ

วันที่ 9 มิ.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 50 คน)
 
              จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อรถยนต์โดยสาร(ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในราชการสำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี สาขาบ้านโป่ง
               กำหนดยื่นซองเสนอราคา ในวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 22 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี
               ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี เลขที่ 128 หมู่ 10 ถนนเขาวัง-บ้านน้ำพุ ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-319853-4 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี