ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
การขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม จำนวน 4 หลัง

วันที่ 10 มิ.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 379 คน)
 
            สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม จำนวน 4 หลัง ด้วยวิธีการขายทอดตลาด ณ บริเวณที่ตั้งบ้านพักข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม ที่จะทำการขายทอดตลาด ถนนอัมรินทร์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
             ผู้สนใจให้ติดต่อขอดูทรัพย์สินและสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ส่วนคลังงานพัสดุ สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดราชบุรี หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-315719-25 ต่อ 133 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี