ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงเปลี่ยนท่อประปาเพื่อบริหารจัดการน้ำสูญเสีย บริเวณหน้าวัดรัชดาภิเษก ม.1

วันที่ 15 มิ.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 47 คน)
 
            การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงเปลี่ยนท่อประปาเพื่อบริหารจัดการน้ำสูญเสีย บริเวณหน้าวัดรัชดาภิเษก ม.1 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี (งานบริหารจัดการน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาเลาขวัญ-กปภ.ดำเนินการเอง) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ ราคากลางของงานก่อสร้าง ในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 374,500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
            กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2558 งานพัสดุฯ กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ในวันและเวลาปฏิบัติงาน สำหรับวันสุดท้ายยื่นได้ในเวลา 8.30-11.00 น. และกำหนดเปิดซองสอบราคา ณ ห้อง e-Auction การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2558 เวลา 11.00 น.
            ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 1.070- บาท ค่าแบบ 1,000 บาท ภาษี 70.- บาท ได้ที่งานการเงิน กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 เลขที่ 128 หมู่ 3 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110 ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2558 ในวันและเวลาปฏิบัติงานสำหรับวันสุดท้ายจะติดต่อขอรับ/ซื้อแบบได้ในเวลา 8.30 น.-15.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 โทร.032-200779/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี