ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ ถนนพัฒนาการฝั่งตะวันออก ม.3 ตำบลปากแพรก-ถนนแสงชูโต

วันที่ 16 มิ.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 56 คน)
 
            การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ ถนนพัฒนาการฝั่งตะวันออก ม.3 ตำบลปากแพรก –ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี ราคากลางของงานก่อสร้าง ในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 856,000 บาท
            กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2558 งานพัสดุฯ กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ในวันและเวลาปฏิบัติงาน สำหรับวันสุดท้ายยื่นได้ในเวลา 08.30-11.00 น. และกำหนดเปิดซองสอบราคา ณ ห้อง e-Auction การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2558 เวลา 11.00 น.
            ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 3,210 บาท ค่าแบบ 3,000 บาท ภาษี 210 บาท ได้ที่งานการเงิน กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 เลขที่ 128 หมู่ 3 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110 ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2558 ในวันและเวลาปฏิบัติงานสำหรับวันสุดท้ายจะติดต่อขอรับ/ซื้อแบบได้ในเวลา 8.30 น.-15.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 โทร032-200779/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี