ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ

วันที่ 17 มิ.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 39 คน)
 
           จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ คือ ชุดถุงเจาะเก็บเกล็ดเลือดชนิด Single Dose จำนวน 420 ชุด
           กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 15 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลราชบุรี ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
           ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-327522,032-719600 ต่อ 1637,1709 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี