ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ขายทอดตลาดพัสดุ ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ

วันที่ 18 มิ.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 91 คน)
 
             เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุทีชำรุดและเสื่อมสภาพ โดยวิธีการประมูลราคาด้วย วาจา จำนวน 27 รายการ การขายทอดตลาด จะขายโดยวิธีการประมูลราคาด้วย วาจา
            กำหนดขายทอดตลาดพัสดุ ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 โดยจะทำการเปิดให้ลงทะเบียนแสดงความประสงค์เข้าประมูลราคาด้วย วาจา ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 09.30 น. กำหนดระยะเวลาดูพัสดุ ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ระหว่างเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 10.00 น. และเริ่มประมูลราคาด้วย วาจาเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์
            ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองคลังเทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ ระหว่างวันที่ 16-29 มิถุนายน 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ www.prasatsith.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-248043/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี