ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อยา HYDROXYUREA 500 MG.CAPSULE

วันที่ 18 มิ.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 55 คน)
 
              จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อยา HYDROXYUREA 500 MG.CAPSULE จำนวน 90,000 แคปซูล กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 16 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ สำนักงานกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี ในวันที่ 16 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rajburi.org,www.ratchaburi.go.th
 ,www.gprocurement.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-327919 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี