ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อยา TAMSULOSIN HCL 0.4 MG.TABLET

วันที่ 19 มิ.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 53 คน)
 
              จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อยา TAMSULOSIN HCL 0.4 MG.TABLET จำนวน 39,600 เม็ด
              กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 16 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
              ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ สำนักงานกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี ในวันที่ 16 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rajburi.org,www.ratchaburi.go.th ,www.gprocurement.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-327919 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี