ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง ของโรงพยาบาลราชบุรี

วันที่ 19 มิ.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 49 คน)
 
             จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง จำนวน 1,370 ครั้ง สำหรับรองรับการรักษาผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง ของกลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลราชบุรี
             กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 16 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลราชบุรี ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-321827 และ 032-719600 ต่อ 1283 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี