ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างบ่อหมักก๊าซชีวภาพ ขนาด 8 ลูกบาศก์เมตร แบบถุง PVC พร้อมติดตั้ง

วันที่ 19 มิ.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 34 คน)
 
           จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างบ่อหมักก๊าซชีวภาพ ขนาด 8 ลูกบาศก์เมตร แบบถุง PVC พร้อมติดตั้ง จำนวน 100 บ่อ ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
           กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ณ งานพัสดุสำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี 178 หมู่ 1 ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 23 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
           ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุสำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี ในวันที่ 12 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-391703-6 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี