FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
ขนส่งจังหวัดราชบุรีแถลงข่าวประมูลทะเบียนรถ(เลขรถสวย) ครั้งที่ 3

วันที่ 15 ส.ค. 2554 )
 
เช้าวันนี้ (15 ส.ค.) ที่โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ อ.เมือง จ.ราชบุรี นายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายคงศักดิ์ เลิศประดิษฐ์ ขนส่งจังหวัดราชบุรี นางศมานันท์ เหล่าวนิชวิศิษฏ์ นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี นายนรกิจ ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี ร่วมกันแถลงข่าว ประมูลแผ่นป้ายทะเบียนรถ ครั้งที่ 3 จำนวน 301 หมายเลข หมวด กต หมายว่า "ก้าวหน้า รุ่งเรือง ตลอดไป” ในวันที่ 27-28 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อ.เมือง จ.ราชบุรี ซึ่งผู้ที่ชนะการประมูลจะได้รับสิทธิ์ประโยชน์ ในการจดทะเบียนรถใหม่ หรือใช้สับเปลี่ยนกับรถคันเก่าได้ สามารถซื้อ ขาย หรือ โอนกรรมสิทธิ์ได้ และเป็นมรดกตกทอดแก่ทายาทได้ นายคงศักดิ์ เลิศประดิษฐ์ ขนส่งจังหวัดราชบุรี กล่าวว่า รายได้จากการประมูลทะเบียนเลขสวยจะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน นำไปใช้ในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โอกาสนี้เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูลแผ่นป้ายทะเบียนรถ(เลขสวย) ได้ในวันเวลาดังกล่าว /////////////
 
ข่าว / ชัยทัต ช่วยวงศ์ญาติ
 
 

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี