ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณบริษัทน้ำมันพืชไทย-ทางแยกไปหมู่บ้านพฤกษา 8-เชิงสะพานแม่น้ำท่าจีน

วันที่ 22 มิ.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 42 คน)
 
           การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 (กปภ.ข.3) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณบริษัทน้ำมันพืชไทย-ทางแยกไปหมู่บ้านพฤกษา 8-เชิงสะพานแม่น้ำท่าจีน ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,140,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม
         กำหนดยื่นซองประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ งานพัสดุฯ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 เวลา 11.00 น. และกำหนดเสนอราคาในวันที่ 20 กรกฎาคม 2558
        ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 8,560 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ได้ที่งานการเงิน กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.00 น. เมื่อชำระเงินแล้ว กปภ.ข.3 จะไม่คืนให้ ยกเว้นกรณีที่ กปภ.ข.3 ยกเลิกโครงการดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pwa.co.thหรือwww.gprocurement.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-200-779 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี