ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อพัสดุ ชุด ACB สวิทซ์สำหรับตัดต่อวงจรไฟฟ้า (Air Circuit Breaker) ตู้ M.D.B.หม้อแปลงไฟฟ้า TR2 พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด

วันที่ 22 มิ.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 55 คน)
 
            จังหวัดราชบุรีมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อพัสดุ ชุด ACB สวิทซ์สำหรับตัดต่อวงจรไฟฟ้า (Air Circuit Breaker) ตู้ M.D.B.หม้อแปลงไฟฟ้า TR2 พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด สำหรับงานซ่อมบำรุงของโรงพยาบาลโพธาราม
           กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 17 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. -16.00 น. ในวันราชการ ณ งานพัสดุ ฝ่ายการเงินและพัสดุ ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลโพธาราม ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
           ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายการเงินและพัสดุ โรงพยาบาลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-355300-9 ต่อ 640 หรือทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางและwww.photharamhosp.go.th/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี