ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ

วันที่ 22 มิ.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 50 คน)
 
          จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ คือ ขวด Hemoculture ผู้ใหญ่ จำนวน 16,700 ขวด และ ขวด Hemoculture เด็ก จำนวน 2,700 ขวด
           กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 11 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2558 ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลราชบุรี ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี ระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-327522,032-719600 ต่อ 1637,1709 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี