ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ

วันที่ 23 มิ.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 65 คน)
 
            จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อตู้อบเด็ก จำนวน 1 ตู้ ของโรงพยาบาลโพธาราม (ครั้งที่ 2)
            กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ระหว่างเวลา 08.30-16.00 น. ในวันราชการ ณ งานพัสดุ ฝ่ายการเงินและพัสดุ ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ณ ห้องรับรอง ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 9 ชั้น โรงพยาบาลโพธาราม ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
           ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายการเงินและพัสดุ โรงพยาบาลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032355300-9 ต่อ 636/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี