ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ครั้งที่ 2)

วันที่ 16 ส.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 49 คน)
 
           จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถยนต์กระบะบรรทุก ขนาด 1 ตัน (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคป 4 ประตู ขนาดเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซี ซี เกียร์ธรรมดา พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 คัน ของโรงพยาบาลโพธาราม (ครั้งที่ 2)
           กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 10 สิงหาคม 2554 ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2554 ระหว่างเวลา 08.30 น. -16.00 น. ในวันราชการ ณ งานพัสดุ ฝ่ายการเงินและพัสดุ ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ณ ห้องรับรอง ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 9 ชั้น โรงพยาบาลโพธาราม ในวันที่ 23 สิงหาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายการเงินและพัสดุ โรงพยาบาลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม 2554 ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2554 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์เลขหมาย 032-355300-9 ต่อ 640///นางชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี