ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อยา RITONAVIR 25 MG.+LOPINAVIR 100MG.TABLET

วันที่ 16 ส.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 52 คน)
 
           จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อยา RITONAVIR 25 MG.+LOPINAVIR 100MG.TABLET จำนวน 72,000 เม็ด
            กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 10 สิงหาคม 2554 ถึงวันที่ 13 กันยายน 2554 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 15 กันยายน 2554 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
           ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ สำนักงานกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี ในวันที่ 10 สิงหาคม 2554 ถึงวันที่ 13 กันยายน 2554 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rajburi.org,www.ratchaburi.go.th,www.gprocurement.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-327919 ในวันและเวลาราชการ///นางชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี