ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างโครงการพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์สถาบันการพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

วันที่ 30 มิ.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 66 คน)
 
              กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์สถาบันการพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
              กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ณ สถาบันการพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 150 หมู่ 8 ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
              ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ สถาบันการพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 150 หมู่ 8 ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.dsdw.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-737337 ต่อ 11 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี