ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมางานจัดหาและติดตั้งระบบอัตโนมัติ(PLC และอื่น ๆ )การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ

วันที่ 30 มิ.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 54 คน)
 
             การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา งานจัดหาและติดตั้งระบบอัตโนมัติ (PLC และอื่น ๆ )การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงิน 695,500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
             กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 งานพัสดุฯ กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ในวันและเวลาปฏิบัติงาน สำหรับวันสุดท้ายยื่นได้ในเวลา 08.30-11.00 น. และกำหนดเปิดซองสอบราคา ณ ห้อง e-Auction การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 เวลา 11.00 น.
             ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 3,210 บาท ค่าแบบ 3,000 บาท ภาษี 210 บาท ได้ที่งานการเงิน กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 เลขที่ 128 หมู่ 3 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110 ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ในวันและเวลา ปฏิบัติงานสำหรับวันสุดท้ายจะติดต่อขอรับ/ซื้อแบบได้ในเวลา 08.30 น.-15.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 โทร.032-200779/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี