ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

วันที่ 18 ส.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 40 คน)
 
          การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 7 รายการ ครั้งที่ 2 ตามรายการดังนี้
         1.เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิด Tower จำนวน 1 เครื่อง
         2.เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับงานสำนักงาน แบบที่ 2 จำนวน 4 เครื่อง
         3.เครื่อง Scanner สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง
         4.เครื่อง Network Attached Storage จำนวน 1 เครื่อง
         5.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 6 เครื่อง
         6.เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น จำนวน 6 เครื่อง
         7.เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก ขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 25 สิงหาคม 2554 ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2554 ที่งานพัสดุฯ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ระหว่างเวลา 09.00 -15.00 น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ณ ห้อง E-Auction การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2554 เวลา 10.30 น.
         ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 107.- บาท (ค่าเอกสาร 100+ภาษี 7) ได้ที่ งานการเงิน กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 เลขที่ 128 หมู่ 3 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110 ระหว่างวันที่ 11 สิงหาคม 2554 ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2554 ให้จัดซื้อได้ตั้งแต่เวลา 08.30 น. -16.30 น. เฉพาะวันสุดท้ายให้ซื้อได้ตั้งแต่เวลา 08.30-14.30 น.) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-200781 ในวันและเวลาราชการ///นางชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี