FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
ครอบรอบ 26 ปี วันสถาปนากองพลพัฒนาที่ 1

วันที่ 27 ก.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 100 คน)
 

ครอบรอบ 26 ปี วันสถาปนากองพลพัฒนาที่ 1
วันนี้(27 ก.ค. 58) พลโทกัปนาท รุดดิษฐ์ แม่ทัพภาคที่ 1 เป็นประธานในวันคล้ายวันสถาปนากองพลพัฒนาที่ 1 ครบรอบ 26 ปี โดยเข้าบวงสรวงพระอนุสาวรีย์ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ที่บริเวณด้านหน้ากองบัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1 พร้อมร่วมประกอบพิธีสงฆ์ โดยมี พลตรีจักรชัย โมกขะสมิต ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1 นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายทหารระดับสูง และกำลังพล ร่วมในพิธี
สำหรับกองพลพัฒนาที่ 1 ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2532 โดยมีที่ตั้งชั่วคราว ณ สวนมิสกวัน ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ และได้ย้ายมาอย่างถาวร บริเวณเขาแง้ม ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เมื่อปี 2544 และได้ขอพระราชทานนามค่ายทหารว่า "ค่ายศรีสุริยวงศ์” ปฏิบัติภารกิจในการรักษาความสงบเรียบร้อย การรักษาความมั่นคงภายใน การพัฒนาและการช่วยเหลือประชาชน การถวายความปลอดภัย ถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งการปฏิบัติการทางทหารที่มิใช่สงคราม นอกจากนี้กองพลพัฒนาที่ 1 ยังได้ร่วมผนึกกำลังจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาประเทศ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของสังคมและบ้านเมือง และการเอาชนะปัญหาภัยคุกคาม ตลอดจนสาธารณภัยและภัยพิบัติทั้งมวล
วรปรัชญ์/รายงาน

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี