รับสมัครงาน
รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

วันที่ 28 ก.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 144 คน)
 
             สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้ พนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิปริญญาเอก ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 31,500 บาท/เดือน ปริญญาเอก สาขาวิชา ประชากรศาสตร์ สังคมศาสตร์ สังคมวิทยา/มานุษวิทยา เศรษฐศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
             ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ ส่งเอกสารและหลักฐาน Electronic file ผ่านทางอีเมล์ที่ นางกุลวีณ์ ศิริรัตน์มงคล kullawee.sir@mahidol.ac.thตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2558 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-4410201-4 ต่อ 218 /ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี