ข่าวเด่นราชบุรี
จังหวัดราชบุรี ซ้อมใหญ่ “BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่” พฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม และ อาทิตย์ที่ 2 สิงหาคมนี้

วันที่ 28 ก.ค. 2558 )
 

นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  กล่าวว่า ตามที่จังหวัดราชบุรี ได้กำหนดจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 "BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่” ในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 เวลา 15.00 น.   จังหวัดราชบุรีได้กำหนดซ้อมปั่นจักรยานเสมือนจริงเพื่อสำรวจเส้นทางและตรวจสอบระยะเวลา 2 วัน โดยวันแรก จะซ้อมในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558 เวลา 07.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี และวันที่ 2 ซึ่งเป็นการซ้อใหญ่ ในวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2558 เวลา 15.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ทั้งนี้ จังหวัดราชบุรี ได้กำหนดเส้นทาง "BIKE FOR MOM” ปั่นเพื่อแม่  ไว้ 2 เส้นทาง  เส้นทางแรก 25.1 กิโลเมตร จุดเริ่มต้นจากศาลากลางจังหวัด มุ่งหน้าริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนาร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา ลัดเลาะไปตามริมแม่น้ำแม่กลอง ผ่านหอนาฬิกา ตลาดเก่าโคยกี๊ จวนผู้ว่าฯ เข้าถนนบ้านไร่ มุ่งสู่อำเภอวัดเพลง  เลี้ยวขวาเข้าท่าสนุ่น - คูบัว  แวะซื้อผ้าฝากแม่ที่วัดโขลงสุวรรณคีรี วัดคูบัว เข้าถนนเลี่ยงเมือง ผ่านราชภัฏจอมบึง กลับรถต่างระดับเข้าเมืองและ กลับมาจุดสิ้นสุดศาลากลางจังหวัด   หรือท่านจะเลือกปั่น 9.1 กิโลเมตร จุดเริ่มต้นจากศาลากลางจังหวัด ผ่านริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนาร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา ผ่านหอนาฬิกา ตลาดเก่าโคยกี๊ สะพานธนะรัชต์ จวนผู้ว่าฯ วิทยาลัยสารพัดช่าง เข้าถนนบ้านไร่  แยกบายพาสเลี้ยวขวา ผ่านวัดดอนตะโก สิ้นสุดศาลากลางจังหวัด

                   จึงขอเชิญผู้ที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ร่วมซ้อมปั่นจักรยานในวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี