ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อยา CILOSTAZOL 100 MG.TABLET

วันที่ 29 ก.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 98 คน)
 
           จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อยา CILOSTAZOL 100 MG.TABLET จำนวน 24,000 เม็ด
             กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานกลุ่มเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rajburi.org,www.ratchaburi.go.th, www.gprocurement.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-327919 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี