ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ของโรงพยาบาลราชบุรี

วันที่ 29 ก.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 50 คน)
 
             จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ดังนี้
              1.เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง
              2.เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง
              กำหนดขอรับเอกสารสอบราคาและยื่นซองใบเสนอราคา ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลราชบุรี ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
              ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 032-321827 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี