FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนำนักปั่นจักรยานซ้อมใหญ่เพื่อเตรียมพร้อมร่างกายในกิจกรรม Bike for mom ปั่นเพื่อแม่

วันที่ 30 ก.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 553 คน)
 

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนำนักปั่นจักรยานซ้อมใหญ่เพื่อเตรียมพร้อมร่างกายในกิจกรรม Bike for mom ปั่นเพื่อแม่
เช้าวันนี้ 30 ก.ค. 58 นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นำนักปั่นจักรยาน ประกอบด้วย ข้าราชการ เอกชน และประชาชน กว่า 500 คัน ซ้อมปั่นจักรยานไปตามเส้นทางจริง โดยเริ่มและสิ้นสุดที่หน้าศาลากลางจังหวัดราชบุรีรวมระยะทาง 25.1 กิโลเมตร เพื่อให้นักปั่นได้ทดสอบสภาพเส้นทางจริงและเตรียมพร้อมร่างกายให้คุ้นเคยใน การปั่นระยะทางไกล โดยจัดรูปขบวน การจัดการจราจร การเตรียมพร้อม ของรถและทีมปฐมพยาบาล จุดให้บริการน้ำดื่ม จุดพัก ให้เหมือนวันปั่นจริง เพื่อนำจุดที่ยังไม่พร้อมมาแก้ไข อย่างไรก็ดีจังหวัดราชบุรีได้เตรียมเส้นทางให้นักปั่นระยะทาง 9.1 กิโลเมตร เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับระยะทางที่ไม่ไกลมากนัก ทั้งนี้ในกิจกรรม" bike for MOM ปั่นเพื่อแม่ " ในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 จังหวัดราชบุรีได้จัดกิจกรรมที่สำคัญ ประกอบด้วย การจัดพิธีถวายราชสักการะเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี การมอบจักรยานแก่นักเรียนในชนบท จำนวน 84 คัน การบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และให้นักปั่นเลือกซื้อผ้าคูบัว ซึ่งเป็นผ้าพื้นบ้านของจังหวัดราชบุรีไปฝากแม่
วรปรัชญ์/รายงาน

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี