ข่าวเด่นราชบุรี
ราชบุรีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน

วันที่ 30 ก.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 151 คน)
 

ราชบุรีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน

            ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานถวายเทียนจำนำพรรษาให้แก่วัดในจังหวัดราชบุรีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

 เช้าวันนี้(30 ก.ค.2558) ที่วัดมหาธาตุวรวิหาร   อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพระราชทานจำนำพรรษา ประจำปี 2558ด้วยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานถวายเทียนจำนำพรรษาและมูลนิธิมิลาเคิล ออฟไลฟ์ ให้แก่วัดในจังหวัดราชบุรี ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์  เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558 อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและเผยแผ่พุทธศาสนาให้กว้างขวางแพร่หลาย ดำรง คงมั่นถาวรคู่ชาติไทยตลอดไป  มีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชน ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

รุ่ง เพ็งอุดม ข่าว/ ภาพ

30 ก.ค.2558


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี