ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อม Application สำหรับโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

วันที่ 3 ส.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 78 คน)
 
           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อม Application สำหรับโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามรายการ ดังนี้ ระบบปฏิบัติการ(Operating System) พร้อม Application สำหรับโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ จำนวน ๔๖๕ ชุด
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี และกำหนดเปิดซองในเสนอราคาในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.เป็นต้นไป
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://www.gprocurement.go.th, www.rb-๒.net หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-๒๓๑๖๒๖ ในวันและเวลาราชการ/เมติยา ลี้เทียน,ขวัญสวัสดิ์ ฮั่นเจี๊ยบ ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี