ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงปีงบประมาณ ๒๕๕๗

วันที่ 3 ส.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 66 คน)
 
            โรงเรียนสมถะ(สมถวิทยาคาร)มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงปีงบประมาณ ๒๕๕๗
             กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) และกำหนดเปิดซองในเสนอราคาในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.เป็นต้นไป
             ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) ในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ถึงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rb2.net หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-๗๔๑๒๗๗ ในวันและเวลาราชการ/เมติยา ลี้เทียน,ขวัญสวัสดิ์ ฮั่นเจี๊ยบ ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี