ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
เรียกสอบราคาเช่าจัดทำระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลทางการแพทย์ (PACS) พร้อมเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเป็นดิจิตอล (CR) ระยะเวลา ๑๒ เดือน โรงพยาบาลดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรี

วันที่ 4 ส.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 55 คน)
 

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี