ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อเครื่องเลเซอร์ชนิด YAG Laser จำนวน 1 ชุด

วันที่ 19 ส.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 60 คน)
 
           จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องเลเซอร์ชนิด YAG Laser จำนวน 1 ชุด
           กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 17 สิงหาคม 2554 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2554 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 1 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุมองค์กรแพทย์ (ด้านเก่า) โรงพยาบาลราชบุรี ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
           ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลราชบุรี ในระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม 2554 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2554 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-719600 ต่อ 1636 ในวันและเวลาราชการ//นางชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี