FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
จังหวัดราชบุรีนำน้ำดื่มพระราชทานออกแจกจ่ายแก่ประชาชนในพื้นที่ จนกว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะคลี่คลาย

วันที่ 5 ส.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 65 คน)
 

จังหวัดราชบุรีนำน้ำดื่มพระราชทานออกแจกจ่ายแก่ประชาชนในพื้นที่ จนกว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะคลี่คลาย
วันนี้(4 ส.ค. 58) นายสุรพล แสวงศักดื ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานแจกจ่ายน้ำพระราชทานช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาขาดน้ำอุปโภค บริโภค ในพื้นที่ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีความห่วงใยพสกนิกรที่ประสบภัยแล้งทั่วประเทศ จึงให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งศูนย์ให้บริการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคพระราชทาน โดยจังหวัดราชบุรีมีศูนย์บริการน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค พระราชทาน จำนวน 1 แห่ง ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด หมู่ที่ 3 ต.พงสวาย อ.เมืองราชบุรี อย่างไรก็ดีเพื่อการแจกจ่ายน้ำพระราชทานให้เป็นไปอย่างทั่วถึง และเพียงพอ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการร่วมกัน ออกบริการเคลื่อนที่ไปตามชุมชนอย่างต่อเนื่อง

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี