FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี มอบบ้านแก่ผู้ยากไร้ ในโครงการบ้านเติมฝันรางวัลแห่งความดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

วันที่ 5 ส.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 85 คน)
 

เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี มอบบ้านแก่ผู้ยากไร้ ในโครงการบ้านเติมฝันรางวัลแห่งความดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
วันนี้(5 ส.ค. 58) สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี ประกอบพิธีมอบบ้านในโครงการ 1 อำเภอ 2 หลัง บ้านเติมฝันรางวัลแห่งความดี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 โดยมีนายสุรพล แสวงศักด์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานมอบบ้านแก่ นางสาวอุทัย ชูเลิศ ชาวตำบลสวนกล้วย อำเภอบ้าน โป่ง จังหวัดราชบุรี ที่บ้านหลังเก่าถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหลัง สำหรับโครงการ 1 อำเภอ 2 หลัง บ้านเติมฝันรางวัลแห่งความดี สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี ได้ดำเนินการร่วมกับส่วนราชการ สร้างบ้านมอบให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กและเยาวชนรวมทั้งผู้ด้อยโอกาสที่ประสบปัญหาทางสังคม รวม 20 หลัง ใน 10 อำเภอ เป็นเงิน 2,000,000 บาท
รุ่ง/ภาพ
วรปรัชญ์/รายงาน

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี