FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
รางวัลสื่อมวลชนแขนงต่างๆที่มีผลงานการนำเสนอข่าวเสริมสร้างความเป็นครอบครัวที่ดีเพื่อสังคมที่ดี ทั้งประเภทองค์กรบุคคลและสื่อมวลชน

วันที่ 5 ส.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 119 คน)
 

เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 58 ที่หอประชุมเซนต์ปอล โรงเรียนดรุณาราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี
ได้มีพธีการมอบโล่เกียรติยศแก่สื่อมวลชนแขนงต่างๆที่มีผลงานการนำเสนอข่าว เสริมสร้างความเป็นครอบครัวที่ดีเพื่อสังคมที่ดี ทั้งประเภทองค์กรบุคคลและสื่อมวลชน รวมทั้งสิ้นจำนวน8รางวัลโดยมีพระคุณเจ้ายอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ มุขนายกสังฆมณฑลคาทอลิก เขตราชบุรี เป็นประธานพิธีมอบรางวัล พร้อมด้วยบาทหลวงอนุชา ไชยเดช ผู้อำนวยการสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย บาทหลวงเสนอดำเนินสะดวก ผู้อำนวยการสื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี บาทหลวง ผศ.ดร.ไพยง มนิราช อุปสังฆราชสังฆมณฑลคาทอลิกเขตราชบุรีและแขกผู้มีเกียรติจำนวนมากกว่า400คน รวมทั้งสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดี
ซึ่งในครั้งนี้มีสื่อมวลชนที่ปฏิบัติหน้าที่ในท้องถิ่นแขนงต่างๆที่ได้รับ การคัดสรรเข้จากคณะทำงาน สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยและสังฆมณฑลราชบุรีในฐานะเจ้าภาพจัดงานวันสื่อมวล ชนสากล ครั้งที่49 ให้ได้รับรางวัลเกียรติยศ ประเภทองค์กร และบุคคล ดังนี้
จ.ราชบุรี ได้แก่ บริษัท ราชบุรีเคเบิลทีวี จำกัด(RCTV) โดยนางประภาพรรณ โรจนสุวรพงค์ ผู้บริหารราชบุรี เคเบิลทีวี จำกัด จากผลงานการทำMOUและนำเสนอข่าวกิจกรรมของศาลเยาวชนและครอบครัว จ.ราชบุรี เพื่อการแก้ไข บำบัดและฟื้นฟูเด็กเยาวชนที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดไม่ให้กระทำผิดซ้ำอีก และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นคนดีของครอบครัวและสังคม โดยเฉพาะโครงการฝึกอาชีพ ซึ่งท่านได้เสียสละบริจาคทุนทรัพย์ส่วนตัวจำนวน1แสนบาทเพื่อเป็นกองทุนเพื่อ ส่งเสริมการฝึกอาชีพให้เด็กเยาวชน เป็นการคืนคนดีสู่สังคมอีกประการหนึ่งด้วย
จ.กาญจนบุรี ได้แก่ นายจตุรพร สุขอินทร์ ผู้สื่อข่าววิทยุ โทรทัศน์ นสพ.เดลินิวส์,สู่ชนบทและเว็ปไซต์apjnews.com จากผลงานการนำเสนอข่าว น.ส.อมรรัตน์ เรืองศิลป์ อายุ18ปี นักเรียนพิการทางสายตา โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร และมีแม่เป็นผู้หารายได้เลี้ยงดูครอบครัวเพียงคนเดียว ให้ได้รับการช่วยเหลือจากสถานศึกษาและองค์กรต่างด้านทุนทรัพย์ในการศึกษาต่อ ในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จ.เพชรบุรี ได้แก่ นายกัมปนาท ขันตระกูล ผู้สื่อข่าว สำนักข่าวเนชั่น จากผลงานการนำเสนอข่าวเพื่อทวงถามความเป็นธรรมให้กับนายบิลลี่ หรือ พอละจี รักจงเจริญ ชาวกระเหรี่ยงนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน วัย31ปีซึ่งหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย เมื่อวันที่17เม.ย.ที่ผ่านมา เหตุเกิดที่ด่านตรวจคนเข้าออก ด่านแม่มะเร็ว เขตอุทยานแห่งชาติเขาแก่งกระจาน ชึ่งนายบิลลี่และภรรยา มีลูกที่ต้องเลี้ยงดูถึง5คนด้วยกัน
จ.สมุทรสงคราม ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดSPS เคเบิลทีวี สมุทรสงคราม โดยนายสุรพล ซีประเสริฐ ประธานกรรมการห้างหุ้นส่วนจำกัดSPS ฯ ซึ่งได้ประกอบการเคเบิลทีวีนำเสนอข่าวสารเพื่อเป็นทางเลือกและเสริมสร้าง คุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมีผลงานนำเสนอข่าวการช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบภัยพิบัติบ้านที่ตั้งอยู่ ริมแม่น้ำทรุดตัวลงทั้งหลังให้ได้รับการบูรณะช่วยเหลือจากองค์กรต่างๆที่ เกี่ยวข้อง และข่าวหญิงชราตาบอด ให้ได้รับการช่วยเหลือด้านบ้านพักที่อยู่อาศัย
และประเภทองค์กรที่มีผลงานการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับสังฆมณฑลราชบุรีเพื่อความดีของครอบ ครัวและสังคมส่วนรวม ได้แก่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรีโดยนางอุไรวรรณ น้อยคำยาง ประชาสัมพันธ์จ.ราชบุรี
ประเภทสื่อมวลชนที่เป็นแบบอย่างความเป็นครอบครัวที่ดีได้แก่ คุณพันธุ์ แก้วนุ้ย ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง9 อ.ส.ม.ท.,นสพ.มติชน และคุณจรรยา แก้วนุ้ย ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทย ประเภทสื่อมวลชนที่เป็นแบบอย่างครอบครัวที่ดีและมีผลงานนำเสนอข่าวเพื่อ เสริมสร้างความเป็นครอบครัวที่ดี และล่าสุดได้ทำกำแพงบ้านให้เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการละเล่นของเด็กไทย เป็นที่สนใจของสื่อสารมวลชนช่อง9และททบ.5นำเสนอเป็นข่าวซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ การเป็นแบบอย่างและการเรียนรู้ของครอบครัวและสังคม
ประเภทสื่อมวลชนที่มีผลงานการนำเสนอข่าวครอบครัวที่ยากไร้ ชายขอบให้ได้รับการเยียวยาช่วยเหลือจากสังคม ได้แก่ นายถวิล ลิ้มคุณธรรมโม
ผู้สื่อข่าวไทยทีวีสีช่อง 3 และนสพ.เดลินิวส์ จากผลงานการนำเสนอข่าวของ ด.ญ.มรัสรี ลูกกตัญญูวัย10ขวบที่ลาออกจากโรงเรียนมาดูแลนายทิ้ง ทับทิม พ่อที่ตาบอด จนนำไปสู่การช่วยเหลือขององค์กรต่างๆในสังคมจำนวนมาก อาทิ เหล่ากาชาดจ.ราชบุรี สภ.สวนผึ้ง เป็นต้น รวมถึงข่าวการช่วยเหลือครอบครัวยากไร้5ชีวิตที่อำเภอดำเนินสะดวกด้วย
และประเภทบุคคล ได้แก่ น.ส.พนิดา แหวกวารี สื่อมวลชนอาสาสมัครสังฆมณฑลราชบุรี ซึ่งมีผลงานการนำเสนอข่าวสารและกิจกรรมทางศาสนาผ่านสื่อต่างๆเพื่อส่งเสริม ความเชื่อ และความรักในคอบครัว เป็นการประกาศข่าวดีของพระคริสตเจ้า โดยผ่าน คอลัมน์ "ชุมชนคนคาทอลิก" นสพ.สู่ชนบท และสื่อโซเชี่ยลมีเดี่ยทุกประเภท เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ก เว็ปไซต์ จดหมายข่าวอีเล็กทรอนิกส์ และวรสารสังฆมณฑลราชบุรี เป็นต้น

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี