ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อเครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต

วันที่ 19 ส.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 50 คน)
 
           จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลโพธาราม
           กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 18 สิงหาคม 2554 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2554 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.00 น. ในวันราชการ ณ งานพัสดุ ฝ่ายการเงินและพัสดุ ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 9 ชั้น โรงพยาบาลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ณ ห้องรับรอง ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 9 ชั้น โรงพยาบาลโพธาราม ในวันที่ 30 สิงหาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
           ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายการเงินและพัสดุ โรงพยาบาลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม 2554 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2554 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 032-355300-9 ต่อ 640///นางชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี