ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
การขายทอดตลาดครุภัณฑ์บ้านพักข้าราชการตุลาการและครุภัณฑ์ศาลจังหวัดราชบุรี จำนวน 133 รายการ

วันที่ 6 ส.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 86 คน)
 
             สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดราชบุรีมีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดครุภัณฑ์บ้านพักข้าราชการตุลาการและครุภัณฑ์ภายในศาลจังหวัดราชบุรี จำนวน ๑๓๓ รายการ ด้วยวิธีขายทอดตลาด ณ บริเวณใต้ถุนอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม ถนนวรเดช ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
            ผู้สนใจติดต่อขอพัสดุและสอบถามรายละเอียดต่างๆได้ที่ส่วนคลัง งานพัสดุ สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดราชบุรี หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-๓๑๕๗๑๙-๒๕ ต่อ ๑๓๓ ในวันและเวลาราชการ / เมติยา ลี้เทียน ขวัญสวัสดิ์ ฮั่นเจี๊ยบ ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี