ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อยา MEROPENEM 1 GM.IV INJ.

วันที่ 10 ส.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 73 คน)
 
           โรงพยาบาลราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคายา MEROPENEM 1 GM. IV INJ จำนวน 13,200 VIAL.
           กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 5 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.ถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรีและกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 14.00 เป็นต้นไป
           ผู้สนใจติดต่อรับเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานกลุ่มเภสัชกรรมโรงพยาบาลราชบุรี ในวันที่ 5 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rajburi.org, www.ratchaburi.go.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-327919 ในวันและเวลาราชการ

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี