ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ครั้งที่ 2

วันที่ 10 ส.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 66 คน)
 
           จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพปอด จำนวน 1 เครื่อง    
           กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 4 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ในวันเวลาราชการ ณ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมแพทย์แผนไทย (ด้านเก่า) โรงพยาบาลราชบุรี ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
           ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรีในระหว่าง วันที่ 4 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2558 หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข (032) 719600 ต่อ 1636 ในวันเวลาราชการ

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี