ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อยา STRONTIUM RANELATE 2 GM. SACHE

วันที่ 10 ส.ค. 2558 )
 
             โรงพยาบาลราชบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคายา STRONTIUM RANELATE 2 GM. SACHE จำนวน 19,600 ซอง
             กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 4 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรีและกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 24 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
             ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ สำนักงานกลุ่มงานเภสัชงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี ในวันที่ 4 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rajburi.org, www.ratchaburi.go.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-327919 ในวันและเวลาราชการ

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี