ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

วันที่ 10 ส.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 52 คน)
 
           โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามรายการ ดังนี้ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๑ รายการ
           กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องธุรการโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.เป็นต้นไป
            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึง วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.dtkthai.net และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐ ๓๒๒๖๕๓๐๐ ในวันและเวลาราชการ

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี