ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณถนนเพชรเกษมจากโรงเรียนบ้านหนองตาเสือถึงสี่แยกบ่อนอก

วันที่ 10 ส.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 60 คน)
 
            การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ มีความประสงค์จะประกวดสอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณถนนเพชรเกษมจากโรงเรียนบ้านหนองตาเสือถึงสี่แยกบ่อนอก ตำบลบ่อนอก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิน 3,740,000 บาท
            กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย
            กำหนดยื่นเอกสารการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 20 สิงหาคม 2558ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ งานพัสดุฯ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้ขอเสนอราคาในวันที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 11.00 น. และกำหนดเสนอราคาวันที่ 4 กันยายน 2558
            ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อ เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 8,560 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ได้ที่งานการเงินกองบัญชีและการเงินการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.00 น. เมื่อชำระเงินแล้ว กปภ.ข.3 จะไม่คืนให้ยกเว้นกรณีที่ยกเลิกโครงการดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 032-200-779 ในวันและเวลาราชการ เมติยา ลี้เทียน ขวัญสวัสดิ์ ฮั่นเจี๊ยบ

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี