รับสมัครงาน
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

วันที่ 10 ส.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 163 คน)
 
            องค์การบริหารงานส่วนจังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับผู้มีคุณวุฒิ เพื่อปฏิบัติราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสังคมศาสตร์ การวางแผนวิจัยทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท
           ผู้สนใจขอรับสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 17-28 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดได้ที่ 032-328487/

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี