รับสมัครงาน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 10 ส.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 148 คน)
 
           สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าสื่อสารปฏิบัติหน้าที่ ฝ่ายช่างเทคนิค สทท. กาญจนบุรี จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,840 บาท หรือ 11,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวท. ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างไฟฟ้า ช่างวิทยุ ช่างโทรคมนาคม หรือเทคนิควิศวกรรม อิเล็กทรอนิกส์ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านงานเอกสารและสารสนเทศได้เป็นอย่างดี เช่น Word , Excel ,Exproler , Firefox
          ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 151 หมู่ 13 ถนนกาญจนบุรี –อู่ทอง ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรทัศน์ 034-600156, 034-600159

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี